Betonski bazeni sa PVC lajnerom

Za razliku od izgradnje armirano betonskih bazena, ovaj način izgradnje ne podrazumeva vodonepropusnost bazenske konstrukcije. Vodonepropusnost se obezbeđuje postavljanjem i varenjem na licu mesta specijalnog PVC lajnera, koji može biti debljine od 0,75mm ili 1,5mm sa tekstilnom armaturom. Sam način projektovanja i izgradnje je bitan sa aspekta da obezbedi elastičnost betonske konstrukcije. Čest način izgradnje bazenskih zidova je od betonskih blokova (giter blokovi) kroz koje se provlači armatura određenog preseka i zalivaju se betonom. Završna unutrašnja obrada bazena treba da obezbedi ravnu i glatku površinu primenom odgovarajućih materijala ali nikako ne krečnog maltera.

Betonski sa PVC lajnerom
Betonski sa PVC lajnerom
Betonski sa PVC lajnerom
Betonski sa PVC lajnerom
Betonski sa PVC lajnerom
Betonski sa PVC lajnerom
Betonski sa PVC lajnerom